Načítání...

Na přelomu února a března proběhlo v Nairobi 6. Environmentální shromáždění OSN (United Nations Environment Assembly – UNEA). Delegáti diskutovali také problematiku geoinženýrství. Některé země UNEA požadovaly plošný zákaz geoinženýrství. Tento návrh nakonec neprošel. Nicméně, delegáti se nedohodli ani na podmínkách regulace geoinženýrství. Pokusy o zastínění slunce tak budou v mezičase pravděpodobně pokračovat. Vypouštění chemikálií do atmosféry s cílem ochladit planetu Nejvíce diskutovanou metodou geoinženýrství je

Světový den divoké přírody je příležitostí k oslavě krásných a rozličných forem divoké přírody a vyzdvihnutí významu ochrany přírody pro lidstvo. Shodli se na tom představitelé 68. zasedání Valného shromáždění OSN 20. prosince 2013 při jeho vyhlášení.  Datum 3. března nebylo pro Světový den divoké přírody (World Wildlife Day) zvoleno náhodně. Je to den, kdy

Podpora hmyzích bílkovin, určených pro lidskou výživu, v posledních letech ve světě roste, a to jak ze strany vládních, tak výzkumných institucí. Podle Světového ekonomického fóra existuje hned několik důvodů, proč bychom měli zahrnout brouky a hmyz do našeho jídelníčku. Uhlíková stopa hmyzu je mnohem menší než u chovných zvířat a také nabízí více bílkovin na 100 g než běžné maso. Mnoho

S rapidním rozvojem internetu nano-věcí a těl se vyvíjí různé moderní technologie. Patří mezi ně například nano-roboti a nano-senzory, které mohou komunikovat a sdílet data mezi sebou a dalšími systémy. Součástí těchto bezdrátových systémů se stává i samotný člověk. Ray Kurzweill, oceňovaný americký odborník a jedna z hlavních postav technologického vývoje ve společnosti Google, v roce 2005 uvedl: „Ve dvacátých letech 21. století budou existovat různé přístroje o velikosti

Různé vlády, Evropská unie a Organizace spojených národů jsou stále více otevřeny tomu, aby letadla vypouštěla do atmosféry desítky milionů tun různých chemikálií (navrhují se oxidy síry či hliníku) s cílem snížit globální teploty. Tato strategie má odborný název Řízení solární radiace (SRM). „Jednohlasně navrhujeme, aby se vypouštění aerosolů do stratosféry začlenilo do systému její regulace,“ napsali ve zprávě z roku 2023 odborníci

Na klimatické konferenci COP28 v Dubaji podepsali představitelé 134 zemí, včetně Česka, Deklaraci o udržitelném zemědělství, odolných potravinových systémech a klimatické akci. V prohlášení COP28 se uvádí, že signatářské země čítají na 5,7 mld. lidí (z toho 500 milionů zemědělců) a podílejí se na 70 % celkové produkce potravin. Vyprodukují však 76 % emisí skleníkových plynů v rámci globálního potravinového systému a podílí se 25 % na

Na právě probíhající klimatické konferenci COP28 se některé zúčastněné země, včetně České republiky, dohodly, že během příštích několika let ukončí provoz uhelných elektráren. Důvodem dohody nejsou ale nebezpečné zplodiny v ovzduší, které vznikají spalováním uhlí a dalších fosilních paliv, ale oxid uhličitý (CO₂). Podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) je totiž tento plyn hlavním viníkem globálního oteplování. Mnozí odborníci

V Dubaji minulý týden začala klimatická konference COP28, která potrvá do 12. prosince 2023. Zúčastní se ji přes 80 000 lídrů z celého světa. Je to asi historicky největší konference ke klimatu vůbec. Hlavním cílem tohoto setkání je udělat vše proto, aby se planeta nadále neoteplovala. Fiala slíbil desítky milionů korun do klimatického fondu a podepsal PPCA Přes nepřízeň počasí přicestoval na

„Jen malá pozornost se historicky věnuje environmentální stránce ozbrojeného konfliktu. Přitom válečné škody na životním prostředí často přetrvávají dlouho do budoucna,“ řekl Wim Zwijnenburg z holandské organizace PAX, která se zaměřuje na environmentální dopady válek. I my si uvědomujeme důležitost dopadů válek na životní prostředí. Analyzovali jsme proto některé environmentální dopady války v Iráku (2003) a současné války

Pouhé pomyšlení na to, abyste svůj šatník proměnili v maximálně udržitelný, může být opravdu velmi skličující. Budete muset omezit svůj výběr a za oblečení utratíte více peněz než doposud. Začít s udržitelným šatníkem ale není tak těžké, jak si možná nyní myslíte. Provedeme vás 8 kroky, jak vytvořit udržitelný šatník bez extra námahy. 1. Otestujte