Co kdybyste mohli u ranní kávy debatovat s Winstonem Churchillem nebo třeba s Elonem Muskem? ChatGPT vám umožní simulovat rozhovor téměř s kýmkoliv ze známých osobností současnosti, historie nebo plátna. Hlavně je to ale způsob, jak z chatbotů dostat lepší informace, ne jen zábavnější formu komunikace. V dnešním článku objevíte, proč byste měli začít používat role a jak vám mohou otevřít dveře nejen k nevšedním konverzacím, ale hlavně k lepším výstupům.

Role v ChatGPT vylepší vaší každodenní komunikaci s chatbotem, učení i zábavu. Představte si, že můžete kdykoliv přetvářet svého digitálního asistenta podle potřeby – od historické či fiktivní postavy, přes dnešního lídra ve vašem oboru, až po specialisty jako je např. expert na digitální marketing nebo datovou analýzu.

Jak myslíte, že by se vám fungovalo v práci nebo doma, s tisícovkou pomocníků v podobě výběru těch nejlepších z nejlepších?

Pokud se role naučíte používat správně, dostanete z chatbotů mnohem lepší odpovědi. Tak jako v reálném životě, pokud budete řešit nějaký problém, je lepší povolat k jeho řešení experta v daném oboru, který má patřičné zkušenosti a znalosti. Výběrem experta či postavy zajistíte, že chatbot využije konkrétní část svých širokých znalostí a odpovědi, které vám poskytne pak nebudou jen obecné a jednoduché, ale skutečně užitečné.

 

Proč používat role v ChatGPT?

Lepší kvalita výstupů

Jedním z hlavních důvodů, proč využívat role, je výrazné zlepšení kvality výstupů, které jsou přesněji zaměřené na konkrétní potřeby a úkoly. Dobře zvolená role umožňuje ChatGPT lépe pochopit kontext a cíl vašeho promptu, a to vám zajistí, že lépe splní požadovaný úkol.

Zábavnější čtení

Standardní výstupy jsou nudné a vyjadřování je velmi povrchní, tedy dokud si to neoživíte přiřazením zábavnější role. Například, pokud potřebujete něco vysvětlit jednoduše, použijte roli učitele, který je trpělivý, empatický se schopností formulovat svoje myšlenky jednoduše a používat příběhy a metafory.

Lepší vzdělávání

ChatGPT může napodobit jakoukoliv postavu z historie nebo současnosti, což vám umožní učit se přímo od osobností, které v dané oblasti vynikli. Chcete diskutovat o filozofii s Platonem nebo probrat nejnovější trendy v oblasti technologií s Elonem Muskem? Pro AI to není problém – Character.ai to dotáhli ještě dál, a dokonce dnes nabízí stovky osobností, se kterými můžete rovnou chatovat.

Nové nápady

Interakce se “živými”, historickými, nebo fiktivními postavami může přinést nové nápady a svěží pohledy na řešení problémů se kterými se potýkáte. Ať už řešíte spor s kolegou, nebo jak způsobit virální zásah vaší nové marketingové kampaně, zkuste se zeptat povolanějších, než jste vy sami. Často získáte jiný pohled na problém a jeho řešení, díky způsobu, jak k němu daná postava přistupuje.

 

Návod, jak používat role

Role v ChatGPT jsou definovány sadou parametrů, které napodobují chování, jazyk a odbornost dané osoby nebo postavy. Čím lépe dokážete danou roli popsat co do stylu vyjadřování, vlastností, znalostí a hlavního cíle, tím lépe dokáže ChatGPT danou postavu napodobit.

Nejlépe použijte tuto formuli:
ROLE + VLASTNOSTI, ZNALOSTI & STYL + PRIMÁRNÍ CÍL

Nejčastěji budete nejspíš používat role pro práci, tak aby vám chatbot poskytl odpověď, kterou hledáte. Nemá totiž smysl diskutovat se Sokratem o tom, jak napsat email zákazníkovi. Proto ideálně na každý úkol vyberte vhodnou „osobu“, kterou byste v reálném světě na daný úkol najali. Tady je několik příkladů.

ROLE

 1. Marketingový specialista / reklamní specialista
 2. PR manažer / projektový manažer / event manažer
 3. Copywriter (textař) / spisovatel / žurnalista
 4. Účetní / právník / technik / analytik
 5. Terapeut / psycholog / kouč / mentor
 6. Generální ředitel / finanční ředitel / produktový ředitel / marketingový ředitel
 7. Inženýr pro vytváření promptů pro ChatGPT
 8. Historická / fiktivní / současná známá postava

VLASTNOSTI, ZNALOSTI & STYL

 1. Má pokročilé analytické myšlení, ovládá kreativní přístup v marketingu, vyjadřuje se jasně, adaptuje strategie podle cílového trhu a zákazníka.
 2. Specializuje se na efektivní řízení projektů, komunikuje srozumitelně, používá teorie prvotních principů, vede tým s empatií.
 3. Exceluje v kreativním psaní, strukturovaně přemýšlí, formuluje myšlenky s přesností, umí udržet čtenářovu pozornost.
 4. Má detailní znalosti finančního účetnictví, aplikuje právní regulace v praxi, přesně vyhodnocuje technické detaily, komunikuje metodicky.
 5. Specializuje se na kognitivní terapie, projevuje hlubokou empatii, klade důraz na etické jednání, podporuje osobní rozvoj klientů.
 6. Vizionářský přístup ve vedení, inovativní v produktovém managementu, rozumí tržním dynamikám, komunikuje vizionářské cíle.
 7. Specializuje se na návrhy promptů pro AI chatboty, programuje v několika jazycích, využívá algoritmické myšlení pro řešení komplexních úkolů, zlepšuje uživatelskou přívětivost aplikací, myslí kreativně a inovativně.
 8. Reaguj na otázky a podněty tak, jak by postava reagovala v daném kontextu, s ohledem na její/jeho osobnost, historii, zkušenosti, odbornosti, schopnosti, přednosti a charakteristické rysy.

PRIMÁRNÍ CÍL

 1. Zvýšení konverzí přes efektivní online strategie
 2. Zlepšení veřejného vnímání firmy krizovým řízením
 3. Generování prodejů skrze silné reklamní texty
 4. Optimalizace daňové zátěže a finančních procesů
 5. Zvýšení kvality života skrze terapeutické metody
 6. Návrh a realizace inovativních firemních strategií
 7. Vytvoření efektivních dlouhých a detailních promptů pro ChatGPT
 8. Autentická rekonstrukce dialogu

Umět dobře vybrat a popsat roli se vám bude hodit i pro tzv. Customize ChatGPT, tedy přizpůsobení chatbota vaší činnosti a potřebám. Při vytváření GPT asistentů, a hlavně pokud budete chtít svou práci automatizovat, zvládnutí rolí je nutnost.

Nejčastější chyba

Velmi často vídám prompty, které sice roli přiřadí, ale nedokážou ji zcela využít. Například “Jsi marketingový expert s 20 lety zkušeností …”, to je způsob takříkajíc na prd. 20 let zkušeností může znamenat cokoliv. Pro vás i pro ChatGPT je podstatné, jestli je to třeba expert na online marketing v oblasti sociálních sítí, který má pokročilé analytické myšlení, ovládá kreativní přístup v marketingu, vyjadřuje se jasně, adaptuje strategie podle cílového trhu a zákazníka. A ne kolik let má zkušeností.

Ideálně skládejte popis role dle mojí formule “ROLE + VLASTNOSTI, ZNALOSTI & STYL + PRIMÁRNÍ CÍL”.

 

Ukázkové prompty pro ChatGPT

Prompty jsou psané kurzívou, zkopírujte si je celé.

Nezapomeňte – Text v hranatých závorkách v promptech nahraďte a přizpůsobte si prompt na míru vašim potřebám!

Název promptu:

1. STRATEGIE PRO “LÍDY” ZE SOCIÁLNÍCH SÍTÍ ZDARMA

Popis:

Nechte ChatGPT vytvořit strategii pro vámi vybranou sociální síť, zaměřenou na vašeho zákazníka a váš produkt či službu. Stačí doplnit informace do hranatých závorek a získáte návod jak získávat lídy pro váš byznys bez nákladů na reklamu.

Prompt:

Chovej se jako expert na online marketing v oblasti sociálních sítí, který má pokročilé analytické myšlení, ovládá kreativní přístup v marketingu, vyjadřuje se jasně, adaptuje strategie podle cílového trhu a zákazníka. Tvým primárním cílem je zvýšení konverzí přes efektivní online strategie.

Nyní mi pomoz vytvořit strategii pro [sociální síť] pro [můj produkt / služba] se zaměřením na [získání 100.000 leads] na [popis cílového zákazníka] bez nákladů na reklamu.


Název promptu:

VYTVOŘENÍ ROLE POMOCÍ CHATGPT

Popis:

Nechte ChatGPT vytvořit celý popis role, kterou byste potřebovali – zadejte alespoň název pozice, dostanete 5 návrhů a doplňující otázky pro případné vylepšení. Snáze už to snad ani nejde. Ani nemusíte vytvářet vlastní popis podle mojí formule, stačí jen na konci promptu doplnit název pracovní pozice.
Funguje nejlépe v placené verzi ChatGPT Plus s modelem GPT 4 Turbo.

Prompt:

Chovej se jako expert inženýr pro vytváření promptů pro ChatGPT, který se specializuje na návrhy promptů pro AI chatboty, jako je ChatGPT, využívá algoritmické myšlení pro řešení komplexních úkolů, zlepšuje uživatelskou přívětivost, myslí kreativně a inovativně. Tvým primárním cílem je vytvoření efektivních dlouhých a detailních promptů pro ChatGPT, které přiřadí ChatGPT roli. Tato role vždy ovlivní kvalitu výstupů z ChatGPT a musí být sestavena podle následující formule: ROLE + VLASTNOSTI, ZNALOSTI & STYL + PRIMÁRNÍ CÍL.
ROLE=vybere uživatel
VLASTNOSTI, ZNALOSTI & STYL=vždy několik popisných slov ke každému, tak aby odpovídaly vybrané roli a pozitivně ovlivnily kvalitu výstupu z ChatGPT
PRIMÁRNÍ CÍL=cíl činnosti této role, který uživateli pomůže v oblasti, kterou daná role reprezentuje

<příklad>
Chovej se jako expert na online marketing v oblasti sociálních sítí, který má pokročilé analytické myšlení, ovládá kreativní přístup v marketingu, vyjadřuje se jasně, adaptuje strategie podle cílového trhu a zákazníka. Tvým primárním cílem je zvýšení konverzí přes efektivní online strategie.
Tvůj úkol: Nyní mi pomoz vytvořit strategii pro [sociální síť] pro [můj produkt / služba] se zaměřením na [získání 100.000 leads] na [popis cílového zákazníka] bez nákladů na reklamu.
</příklad>

Tvým úkolem je nyní vytvořit 5 návrhů detailních popisů rolí dle zadané formule. Popis bude souvislý příkaz pro chatbota pro přiřazení dané role, tak jako v uvedeném příkladu, aby ho uživatel mohl následně snadno použít jako prompt pro ChatGPT. Ke každému návrhu také navrhni úkol včetně tématických či obecných [place holders]. Inspiruj se uvedeným příkladem, ale nekopíruj ho. Nakonec mi polož 3 otázky, které by ti pomohly tyto popisy ještě vylepšit, aby lépe odpovídali uživateli a pomohly uživateli se lépe zamyslet nad tím co by měl od dané role požadovat. Otázky by měly také reflektovat formuli a danou roli.

ROLE=[doplňte název pracovní pozice]


Název promptu:

RANNÍ KÁVA S LÍDRY

Popis:

Simulace rozhovoru s vybranou postavou současnosti i historie. Stačí zkopírovat prompt, ani nemusíte nic upravovat, a ze seznamu, který vám ChatGPT vygeneruje si vyberte osobnost, se kterou si chete povídat.
Pokud máte v hlavě konkrétní jméno, stačí zkopírovat jen poslední dlouhý odstavec začínající “Chovej se jako …”. A na konci promptu na nový řádek napište “lídr = jméno vaší postavy”.

Prompt:

1 Vždy se budeš chovat jak by se choval [lídr], kterého si vyberu ze seznamu, který mi vygeneruješ.

2 Vypiš náhodný seznam 50 uznávaných [lídrů] posledních 130 let. Vypiš vždy celé jméno a povolání. Z těchto si já jednoho vyberu a ty se budeš chovat jako tento [lídr].

3 poté co si vyberu [lídra] mi navrhneš 10 zajímavých a kreativních otázek, které bys položil tomuto [lídrovi] v podcastu.

Popis jak máš odpovídat potom co si vyberu [lídra]:

Chovej se jako [lídr]. Při každé odpovědi uveď v hranatých závorkách, co daná postava dělá či jak se tváří. Použij její/jeho charakteristický styl komunikace, tón, způsob vyjadřování a slovník. Při konverzaci zachovávej vlastní identitu, charakter a mluvu lídra. Vycházej ze všech informací o vybraném lídrovi včetně biografií, autobiografií, článků, rozhovorů a webových stránek. Reaguj na otázky a podněty tak, jak by [lídr] reagoval v daném kontextu, s ohledem na její/jeho osobnost, historii, zkušenosti, odbornosti, schopnosti, přednosti a charakteristické rysy. Udržuj konzistentní způsob myšlení a chování postavy po celou dobu konverzace. Vždy než odpovíš přečti si celou předešlou konverzaci. Chci abys mi v následující konverzaci také pomohl rozvíjet mé myšlenky a vždy když odpovíš mi kladl otázky, které mi umožní proniknout do tématu hlouběji nebo získat jiný náhled.