SOMATICKÉ PROŽÍVÁNÍ

Somatické prožívání (z angličtiny Somatic Experiencing, zkráceně SE) je celoživotním dílem Dr. Petera Levina. Je založeno na multidisciplinárním průniku fyziologie, psychologie, etologie, biologie, neurovědy, domorodých léčebných postupů, lékařské biofyziky a je klinicky aplikováno již více než čtyři desetiletí. Jedná se o na tělo orientovanou terapii, která řeší projevy stresu, šoku a traumatu, uložené v našem těle. Pomáhá uvolnit se, zotavit a stát se odolnějšími. Tato terapie může být využita v mnoha oblastech – psychoterapii, medicíně, koučování, vzdělávání, léčbě závislostí atd.

Somatické prožívání uvolňuje trauma. Nabízí léčení při „emočním zaseknutí se“ a poskytuje klinické nástroje k vyřešení těchto fixovaných fyziologických stavů.

 

TRAUMA JAKO NÁSLEDEK MNOHA STRESORŮ

Trauma může být důsledkem široké škály stresorů, jako jsou nehody, invazivní lékařské postupy, sexuální nebo fyzické napadení, emocionální zneužívání, zanedbávání, válka, přírodní katastrofy, ztráta, porodní trauma nebo konflikt. Takové trauma vážně narušuje schopnost člověka fungovat s odolností a lehkostí. Člověk ztrácí radost ze života, život se stává nesmírně těžký.

 

JAK SOMATICKÉ PROŽÍVÁNÍ FUNGUJE

Somatické prožívání je jemné vedení klienta k obtížným tělesným vjemům a potlačeným emocím. Uvolňuje nahromaděnou energii uvězněnou v těle a dává prostor sebeochranné reakci, čímž řeší hlavní příčinu traumatu.

Dr. Levine, zakladatel této metody, studoval stres v nervovém systému zvířat. Pokládal si otázku, jak je možné, že zvířata jsou neustále pod hrozbou smrti, ale nevykazují žádné příznaky traumatu?

Zvířata i lidé reagují na ohrožení buď bojem, útěkem nebo zamrznutím. Zjistil, že lidské trauma má co do činění s s třetím typem reakce – zamrznutím. Když boj a útěk nejsou možné, zmrazíme se a znehybníme, jako bychom si „hráli na mrtvé“. To z nás dělá menší cíl pro predátora. Po odeznění nebezpečí však zvířata stres z těla vytřesou, na rozdíl od nás. Obrovská energie, která byla připravena k boji nebo útěku, se vybije prostřednictvím otřesů a chvění. Pokud se však toto nedokončí, energie zůstane uvězněna a v těle je zapouzdřen pocit ohrožení. Metoda Somatické prožívání funguje tak, že uvolní uloženou energii a vypne tento přetrvávající alarm hrozby, který způsobuje odpojení se od vlastního těla i prožívání.

Somatické prožívání tedy zahrnuje praktiky a nástroje, které umožňují klientům znovu vstoupit do svého traumatizovaného nebo disociovaného těla svým vlastním tempem a bezpečně. Poskytuje prostor pro přirozenou schopnost těla léčit samo sebe. Pomáhá klientům naladit se na to, co se děje v jejich těle, zpomalit, probudit a uvést do rovnováhy sympatický a parasympatický nervový systém. Zvyšuje důvěru ve schopnosti vlastního těla.