Světový den divoké přírody je příležitostí k oslavě krásných a rozličných forem divoké přírody a vyzdvihnutí významu ochrany přírody pro lidstvo. Shodli se na tom představitelé 68. zasedání Valného shromáždění OSN 20. prosince 2013 při jeho vyhlášení. 

Datum 3. března nebylo pro Světový den divoké přírody (World Wildlife Day) zvoleno náhodně. Je to den, kdy v roce 1973 vstoupila platnost Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), která hraje důležitou roli v zajištění toho, aby mezinárodní obchod neohrozil přežití jednotlivých druhů. Více než 8 400 druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin je totiž kriticky ohroženo, přičemž téměř 30 000 dalších je považováno za ohrožené nebo zranitelné. Na základě těchto odhadů se předpokládá, že vyhynutí hrozí více než milionu druhů.

Letošním tématem je: ,,Propojování lidí a planety: Zkoumání digitálních inovací v ochraně přírody”.

U příležitosti Světového dne divoké přírody 2024 zkoumáme digitální inovace a zdůrazňujeme, jak mohou technologie a služby digitální ochrany podporovat ochranu volně žijících živočichů, udržitelný a legální obchod s volně žijícími zvířaty a koexistenci člověka a volně žijících živočichů nyní i pro budoucí generace ve stále propojenějším světě.

Nacházíme se uprostřed globální digitální revoluce, která boří bariéry digitální správy zaměřené na lidi a rovných příležitostí pro všechny, abychom mohli využít sílu digitální transformace. ,,Digitální propast” se pomalu zmenšuje a lepší konektivita a přístup k internetu dosahuje 66 procent naší celosvětové populace. Přibližně 2,7 miliardy lidí z naší celosvětové populace však stále není online. V průměru pouze 36 procent populace v nejméně rozvinutých zemích a vnitrozemských rozvojových zemích je online. U žen a mladých lidí je pravděpodobnější, že budou mít mezery v přístupu k internetu a/nebo v digitálních dovednostech připravených k práci.

Technologické inovace usnadnily, zefektivnily a zpřesnily výzkum, komunikaci, sledování, analýzu DNA a mnoho dalších aspektů ochrany volně žijících živočichů. Přesto nerovnoměrný přístup k těmto novým nástrojům, znečištění životního prostředí a neudržitelné aplikace určitých technologií zůstávají zásadními problémy pro dosažení univerzálního digitálního začlenění do roku 2030.

Světový den divoké přírody 2024 je platformou pro mezigenerační výměnu a posílení postavení mládeže prostřednictvím umění, prezentací a rozhovorů o příležitostech, které máme před námi pro naši sdílenou udržitelnou budoucnost v oblasti digitální ochrany přírody. WWD2024 nabízí výchozí bod pro prozkoumání toho, jaké digitální inovace jsou nyní k dispozici, jakým nesrovnalostem čelíme a jak chceme, aby se naše digitální konektivita vyvíjela pro všechny lidi a planetu.

Více o Světovém dni divoké přírody na webu OSN.

Co je CITES

Prostřednictvím CITES 183 zemí světa hájí v současnosti na 5 000 druhů zvířat a kolem 29 000 druhů rostlin. Česká republika se k CITES připojila v roce 1992.

Jejím cílem je ochrana ohrožených druhů živočichů a rostlin před hrozbou vyhubení v přírodě z důvodu nadměrného využívání pro komerční účely. Úmluva reguluje zejména obchod s exempláři ohrožených druhů získaných z volné přírody, kontroluje však i obchod s živočichy odchovanými v zajetí nebo člověkem vypěstovanými rostlinami druhů, které jsou v přírodě ohroženy.

Informace pro veřejnost (PDF, 89 kB) o povinných dokladech a podmínkách při obchodování a jiném nakládání s živočichy a rostlinami, které jsou exempláři CITES, a o povinné registraci exemplářů podle zákona o obchodování s ohroženými druhy č. 100/2004 Sb.

Více informací k úmluvě CITES: www.mzp.cz
Oficiální stránky Světového dne divoké přírody (v angličtině): www.wildlifeday.org