V oblasti umělé inteligence se často hovoří o dvou hlavních typech: slabá umělá inteligence (Weak AI) a silná umělá inteligence (Strong AI). Jak se od sebe liší?

Slabá umělá inteligence je zaměřena na specifické úkoly a omezuje se na řešení konkrétních problémů. Takové systémy jsou využívány v mnoha oborech, jako je překlad textů, rozpoznávání obrazů nebo řízení autonomních vozidel. Slabá umělá inteligence nám umožňuje automatizovat a zlepšit některé aspekty našich každodenních životů, avšak tyto systémy nedisponují vědomím nebo porozuměním.

Na rozdíl od slabé umělé inteligence, silná umělá inteligence by byla schopná myšlení na úrovni lidského mozku nebo i nad ním. Tento druh umělé inteligence by mohl rozumět kontextu, učit se zkušeností, mít vlastní vůli a schopnost tvůrčího myšlení. 

Myšlenkový experiment známý jako “čínská místnost,” který představil filozof John Searle, se snaží ukázat rozdíl mezi těmito dvěma typy. V myšlenkovém experimentu “čínská místnost” je člověk neznalý čínštiny uzavřený v místnosti. Třebaže čínsky neumí, má instrukce, jak reagovat na čínské znaky, které mu zvenku přicházejí. I když by toto umělé zařízení mohlo odpovídat na čínské dotazy a chovat se jako by rozumělo jazyku, ve skutečnosti by nemělo žádné vnitřní porozumění jazyku, pouze by mechanicky reagovalo na vstupy. Ve filosofii se tento rozdíl, který se ostatně překlenuje i nad slabou a silnou inteligencí, nazývá “porozumění syntaxu (větné skladby) oproti chápání sémantiky (struktury jazyka)”.

V současné době jsou všechny stávající umělé inteligence zaměřené na úzké úkoly a konkrétní domény, což znamená, že jsou pouze slabou umělou inteligencí. I pokročilé jazykové modely, jako ChatGPT, jsou stále omezeny pouze na zpracování textu, a to bez jakéhokoli vědomí nebo vnitřního porozumění.

Pokrok směrem k vytvoření silné umělé inteligence byl pomalý a plný výzev. Vývojáři a vědci v této oblasti se již několik desetiletí snaží dosáhnout skutečné silné AI, ale zatím nepřinesli zcela přesvědčivé výsledky.

Otázka, zda bychom chtěli dosáhnout silné umělé inteligence (AGI), je důležitou tématickou otázkou. AGI by mohla přinést mnoho pozitivních změn, ale také by s sebou mohla nést různá etická a společenská dilemata. Chceme vůbec umělou inteligenci, která by široce překračovala schopnosti člověka? To je dle názoru autora článku nejdůležitější otázka současnosti.