Google – potenciál:

„Pokud řekneme o někom druhém, že “má potenciál”, znamená to, že má budoucnost, šanci a schopnosti dokázat něco v oboru, o kterém je řeč, jednoduše, že “na to má”. Tím zároveň dáváme najevo, že v jeho dovednosti věříme.“

Info.cz – potenciál:

„Souhrn schopností, celková možnost něco udělat, vykonat, způsobilost k výkonu.“

Wikipedie – potenciál:

„Z lat. potentia, možnost, moc, síla.“

Čínsky – potenciál:

„潜力 (Qiánlì) – SKRYTÁ SÍLA.“ Vaše skrytá síla. Využijte ji naplno.

Umění Feng Ren Shui je ve své podstatě uměním odhalit a naplnit potenciál. Může to být potenciál člověka – jeho talenty, silné stránky a jak je co nejvíc rozvinout a posílit a tím svůj potenciál naplnit. Může to ale také být potenciál podnikání, potenciál určitého místa (genius loci), potenciál měsíce či roku, potenciál vztahu….

Můžeme říci, že vše má svůj potenciál – svoji skrytou sílu. Umění FRS nám umožňuje tuto skrytou sílu objevit a vytvořit ty nejlepší podmínky, aby se tato síla mohla projevit a naplnit tak to, k čemu byla určena.

Umění FRS k tomu využívá mnoho různých nástrojů, které vám umožní potenciál – skrytou sílu odhalit a určit, jak ji co nejlépe využít. Aby tato síla mohla působit naplno, má FRS další nástroje pro vytvoření těch nejlepších podmínek pro to, aby tato síla se mohla projevit v plné míře.

Ovládnete-li umění Feng Ren Shui, můžete naplno využívat svůj vlastní potenciál. Můžete velmi úspěšně využívat potenciál svého podnikání či kariéry, vytvořit ty nejlepší podmínky pro naplnění potenciálu různých vztahů ve svém životě, posilovat a rozvíjet sílu svého zdraví a také dlouhověkosti.

Umění FRS je neomezené. Protože vše má svůj potenciál. Můžete tak umění FRS využít naplno ve všech oblastech svého života.

Studujte Feng Shui i vy na Škole Feng Ren Shui. Další ročník začíná 30.9. Přihlásit se můžete na skolafrs@gmail.com nebo na stránkách Školy FRS: https://skolafengrenshui.wordpress.com/feng-ren-shui-skola/