Načítání...

Přesně 21.11. ve 23:00 se probudí energie Dřevěného Draka, který nám bude vládnout v roce 2024. Přesně v tuto hodinu bude vládnout dvojitá Krysa – bude vládnout v dvojhodině mezi 23:00 a 1:00 také celému měsíci, který v tuto hodinu začne. Oficiálně však svoji vládu Dřevěný Drak převezme 10. února 2024. Tj. dnes se stává vládcem, ale korunovace proběhne

FENG SHUI RODINY: Energie Vepře se velmi silně promítají do síly energie rodiny. Díky tomu, že Vepř se zaměřuje především na druhé a ne sám na sebe, pomůže jeho energie v listopadu ke stmelování rodiny. Měli bychom tak více vnímat potřeby ostatních členů rodiny a více se o ně starat. Dejte každému členu své rodiny

S příchodem listopadu začínají vládnout velmi silné energie Vody a tím i chladu. Tím bude vznikat potřeba pocitu tepla. A právě teplo je jednou ze základních forem energie, která posiluje energii vztahů. Známe rčení: vztahy se ochlazují. To znamená, že ve vztahu se nám moc nedaří a vztahy přestávají fungovat. Proto bychom se v oblasti

OSLAVTE CELOROČNÍ ÚSPĚCHY SVÉ FIRMY ČI SVÉ KARIÉRY V listopadu se nacházíme v poslední etapě cyklu energií roku 2023. Vládnou opravdu velmi pomalé a nízké energie Jinu. Jang je velmi slabý a proto není vhodné se pouštět do žádných velkých a náročných aktivit. Museli bychom do těchto aktivit vložit příliš mnoho své vlastní energie, což

V listopadu vládnou ty nejsilnější jinové energie celého roku. Můžeme je tak přirovnat k energii noci. Jsou to energie, které jsou nejvhodnější pro klid, odpočinek a celkovou regeneraci naší energie. V listopadu vládne Vepř. Ten má rád, když se všem kolem daří dobře. Energie Vepře jsou velmi přátelské. Rád pomáhá ostatním, aby se jim dařilo

Google – potenciál: „Pokud řekneme o někom druhém, že “má potenciál”, znamená to, že má budoucnost, šanci a schopnosti dokázat něco v oboru, o kterém je řeč, jednoduše, že “na to má”. Tím zároveň dáváme najevo, že v jeho dovednosti věříme.“ Info.cz – potenciál: „Souhrn schopností, celková možnost něco udělat, vykonat, způsobilost k výkonu.“ Wikipedie

V červenci jsme měli využít Mezidobí Země k tomu, abychom si uvědomili svoji současnou realitu a začali přemýšlet o tom, co a jak udělat, abychom maximalizovali svůj potenciál v tomto roce. V srpnu přichází vláda Opice a ta nám dodává chytrost. Opice často v každé situaci hned ví, co a jak udělat, aby z toho

Prázdniny a dovolené jsou v srpnu stále v plném proudu a tak můžeme využít energie Opice, která v srpnu vládne i pro posílení energie naší rodiny. Jak již víme, Opice má ráda hry a zábavu. Proto bychom si právě hry a zábavu měli co nejvíce užívat i v rámci rodiny. Pokud v srpnu trávíte svoji

Pokud podnikáte, nebo využíváte umění Feng Shui pro budování své kariéry, pak byste měli v srpnu co nejvíce využít chytrosti Opice, která v srpnu vládne. Měla by vám pomoci v chytrém rozhodování o tom, co udělat, abyste si zajistili co nejlepší výsledky v tomto roce. V červenci jste si měli udělat jasný obrázek o tom,

Se srpnem přicházejí první energie Kovu, který nám bude vládnout celý podzim až do příchodu zimy v listopadu. S Kovem nám bude v srpnu vládnou Opice. O té se říká, že je to nejchytřejší zvíře zvěrokruhu a myslí především na sebe. To, že myslí především na sebe je ale míněno v dobrém slova smyslu. Nejde