Feng Ren Shui je velmi staré komplexní učení o životě (DAO), životní energii (QI a DE). Využívá souvislosti mezi zákony vesmíru, přírody a životem člověka. Jedním ze základních zákonů tohoto učení je region/sezona, nebo-li žij v přítomném čase na daném místě, kde se nacházíš. Jedná se o umění využívat energie času (sezona) a místa (region). Proto se toto učení stále vyvíjí a adaptuje se na změny v životě člověka. A tak přesto, že to je učení staré několik tisíc let, je zároveň i velmi aktuální a současné.

Učení Feng Ren Shui Vychází z Daoismu (Taoismu), tajného učení Ham Yu (donedávna bylo zakázáno toto učení šířit) a pracuje na stejných principech jako Tradiční čínská medicína.

V povědomí lidí je název Feng Shui, které se v posledních letech stalo velmi populární hlavně při řešení bydlení, firemních prostor atd. Jde tedy primárně o práci s prostorem. Feng Ren Shui je učení se širším záběrem a kromě energie prostoru řeší i energie času a člověka (slovíčko Ren je v čínštině člověk). Každý člověk je jiný a proto nastavování podmínek pro život člověka z hlediska využití času i místa musí být individuální a vycházet z energií daného člověka.

Základem učení Školy Feng Ren Shui je tedy poznat energie člověka. K tomu slouží velmi důležitý nástroj této školy a to je tzv. Typologie osobnosti Feng Ren Shui (nebo-li také tzv. Astrotyp). Díky tomuto nástroji poznáme velmi přesně, jaké energie člověk má a tím dokážeme určit, jaké prostředí a životní podmínky tento člověk potřebuje k tomu, aby své energie posiloval a využíval tak své silné stránky ve svém životě. Tím nedochází k jeho vyčerpání, jeho energie zůstávají silné a to je základem pro zdravý a dlouhý život.

Typologie Feng Ren Shui nám dává o člověku všechny informace. Ukazuje nám základní dělení na jangový či jinový typ. Jangový typ člověka potřebuje pro život úplně jiné podmínky než jinový člověk. Jin a Jang a jejich vzájemný poměr určuje základní nastavení životních podmínek a to jakým způsobem má člověk žít, aby si tyto energie nevyčerpával, ale naopak je stále posiloval.

Dále nám ukazuje poměr tzv. fází proměn Jinu a Jangu (Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda) a poměr zvířat zvěrokruhu (každý člověk má ve své typologii čtyři zvířata).

Jina a Jang nám určí, zda je člověk spíše aktivní či pasivní. Proměnné fáze nám ukazují přirozený talent, co a jak by člověk měl v životě dělat. Zvířata zvěrokruhu zase ukazují silné stránky, celkovou sílu člověka a charakter jeho osobnosti.

Pokud tedy známe typologii člověka, víme přesně, jaké podmínky života mu budou prospívat a umíme je nastavit tak, aby svoji energii stále posiloval. Nejsilnější energii získáváme v tzv. životní rovnováze. Tu tvoří devět důležitých životních oblastí člověka: já (jeho energie), povolání/životní cesta, vztahy, rodina, bohatost/prosperita (sem patří i přirozené zdraví), pravidla, budoucnost/co nového si do života dávat, domov (zázemí), cíle/vize. Tyto oblasti života si tak nastavíme právě podle typologie člověka, tím vytvoříme životní rovnováhu, která je zdrojem naší síly a silné energie.

Každý člověk se narodí s daným přirozeným talentem pro to, aby mohl vykonávat danou funkci, pro kterou mu byl tento talent dán (Albert Einstein říkal: každý člověk se narodí geniem). Když se narodíme „s houslemi v ruce“, pak asi nemáme být právníkem, či lékařem. Náš talent tak určuje, čím máme v životě být. Ukazuje nám přirozenou životní cestu, jejímž neustálým naplňováním sloužíme danému celku. Tj. ve velkém měřítku celé přírodě, v menším měřítku lidské společnosti, v mikro měřítku své rodině a přátelům, tedy svému blízkému okolí. Proto říkáme, že nám tzv. Nebesa ukazují cestu (náš talent) a pokud po ní jdeme, tak nás Nebesa vedou. Máme-li podporu Nebes, nemůžeme dělat nic špatně, nemůže nás to vyčerpávat. Naopak, naše energie bude neustále regenerována a posilována. A právě umění „napojení se na Nebesa“ je jedním z hlavních principů Školy Feng Ren Shui. Toto „napojení“ se v životě projevuje tím, že nám jde vše jakoby samo, zvládáme vše bez zbytečného úsilí a vyčerpání.

FRS tedy jasně ukáže člověku jeho cestu a jaké podmínky si má pro sebe v životě vytvořit. Pokud tak učiní, budou celý život jeho energie v harmonii a tím bude i pozitivně preventivně působit na své zdraví a dlouhověkost. Učení FRS pracuje na stejných principech jako Tradiční čínská medicína. Soustředí se hlavně na prevenci a na udržení zdraví. Pokud své zdraví stále posilujeme, nemá nemoc „šanci“. Silnější energie totiž ničí energii slabší. A pokud je naše energie zdraví silná, dokáže si poradit s jakoukoliv nemocí.

K nastavení celkové životní rovnováhy pro člověka má Škola Feng Ren Shui mnoho praktických nástrojů, které člověk může snadno využívat v každodenním životě. Základem těchto nástrojů je práce s energií času, člověka a prostoru (Feng = Vítr = čas, Ren = člověk, Shui = Voda = prostor) – tzv. Tři herci života. Zde je důležité si uvědomit, že žijeme v časo-prostoru. V každém okamžiku jsme v nějaký čas na daném místě a působí na nás současně energie daného času i místa. Jakmile změníme čas, místo, nebo oboje, změní se tím i podmínky a my se cítíme jinak. Pokud tedy známe energie člověka a víme jakou činnost potřebuje podpořit, pak také umíme určit nejlepší čas i nejlepší místo.

Proto je pro využívání nástrojů FRS vždy nutné vědět KDO i CO, tedy pro kterého konkrétního člověka podmínky vytváříme a pro jaký účel. Protože i každá naše činnost má svoji energii. Budeme-li např. velmi kreativně tvořit nějaké umění, pak jsme v Jangu, ve fázi Dřeva a pod vlivem Tygra nebo Zajíce. Pak přesně víme, jaké podmínky máme vytvořit.

Jak pracovat se všemi nástroji Feng Ren Shui se můžete naučit i vy v naší Škole Feng Ren Shui. Pokud dokončíte studium energií (Jin a Jang, pět fází, zvířata, typologie člověka, metoda Ba Gua, práce s nástroji energií času, práce s nástroji energií prostoru, prevence zdraví atd.), budete také schopni využívat nejvyšší nástroje FRS a to je Kniha proměn – I Ťing. Díky studiu této knihy se naučíte odhadovat budoucí vývoj různých událostí a budete umět věštit. Vše o studiu Školy Feng Ren Shui najdete na této stránce: https://akademiestesti.wordpress.com/feng-ren-shui-skola/

Při správném využití energie času, člověka a prostoru a praktických nástrojů FRS se v životě dostaneme do rovnováhy, která nám umožní být ve středu a tím se napojit na tzv. osu energie Nebes, Člověka a Země. Nebesa nás vedou, Země nás živí. Dokážeme se napojit na Nebesa a nechat se jimi vést. Pak v našem životě vládne plynutí, kdy konáme bez vyčerpání. Je to jako plout po řece po proudu. Jen se „vezete“ a nemusíte u toho pádlovat. Pokud ale budete plout proti proudu, budete muset vynaložit velkou energii a tím si jí zbytečně vyčerpáte. Pokud plynule plynete s tokem energií pod vedením Nebes, tak žijete jak nás učí Dao De Jing (Tao Te Ťing – hlavní kniha Daoismu) – nezasahuj, konej nekonáním (wu wei).

Díky učení Feng Ren Shui budete mít velkou sílu, životní energii, díky které můžete prožít naplněný život ve zdraví a užít si dlouhověkosti.

Chcete-li vědět, jaká je vaše typologie osobnosti, můžete si stáhnout naší mobilní aplikaci, která vám ukáže všechny vaše energie i s detailním podpisem. Aplikaci si můžete stáhnout zde: https://akademiestesti.wordpress.com/aplikace-typologie-osobnosti/