Načítání...

V září tohoto roku se plánuje spustit motivační dotační program, který má podpořit české domácnosti. Tento program bude prováděn Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR. Jeho hlavním cílem je urychlit renovace energeticky nevyhovujících rodinných domů a přispět k obnově současného bytového fondu. Úspěšní žadatelé, kteří splní požadavky, získají od ledna

Feng Ren Shui je velmi staré komplexní učení o životě (DAO), životní energii (QI a DE). Využívá souvislosti mezi zákony vesmíru, přírody a životem člověka. Jedním ze základních zákonů tohoto učení je region/sezona, nebo-li žij v přítomném čase na daném místě, kde se nacházíš. Jedná se o umění využívat energie času (sezona) a místa (region). Proto

Nikdy není příliš brzy na to, abyste své děti naučily udržitelnosti a jak se mají chovat k přírodě. Naopak čím dříve začneme, tím lépe vše pochopí a své návyky si udrží velmi dlouho, ne-li po celý život. Takový přístup je nedocenitelný pro přírodu a příští generace, a proto se vyplatí. Jak své děti naučíte nenásilnou