Má v sobě obrovskou sílu. Dokáže prolomit ledy i uzdravovat nemocné vztahy. Musí se však s ní umět zacházet. 

Jedni nedovedou přiznat chybu, jiní se omlouvají neustále, až máte pocit, že hledají ospravedlnění i za to, že vůbec jsou. Obojí mnohé prozrazuje o našem sebevědomí. Druhý případ je jasným důkazem nízké sebedůvěry, případně může být projevem manipulace. První zmíněné se naopak může jevit jako sebestřednost, ale zdání možná klame. I takový člověk třeba postrádá sebejistotu, což zakrývá právě svým přehnaným egem.

Zdravě sebevědomý člověk dokáže situaci zdravě vyhodnotit, uznat své selhání a omluvit se. Omluvou tak druhé straně dáváme najevo, že si uvědomujeme svůj omyl a máme pochopení pro náš protějšek. Není však omluva jako omluva. Jak ji správně podat, aby vyzněla tak, jak byla skutečně míněna?

UPŘÍMNOST

Aby omluva mohla fungovat, musí být míněna upřímně. Omluvte se ve chvíli, kdy si skutečně uvědomíte svou chybu a pochopíte toho druhého. Jakákoliv faleš se projeví v tónu hlasu, gestikulaci i ve vašich očích. Omluvu tedy nezlehčujte. 

PŘESNOST

Nemá smysl sáhodlouze vysvětlovat, proč a jak se omlouváte. Snažte se, aby vyzněla jasně. Zaměřte se na konkrétní věc, v které jste selhali. Přesně řekněte, za co se omlouváte. Dejte najevo lítost, že jste někoho zranili, převezměte odpovědnost a neobviňujte ho. Nepřenášejte důsledky svých činů na dotyčného. Nakonec nabídněte nápravu. I kdyby to měl být pouze fakt, že se něco podobného z vaší strany už nebude opakovat. 

NE VÝMLUVY

Zapomeňte na větu: „Omlouvám se, ale…“ Za tři tečky si dosaďte cokoliv. „Omlouvám se, ale tys mi něco…“. Vnímáte, jak se zbavujete odpovědnosti? Tímto způsobem přehazujete vinu za druhého. A pak to už není omluva, ale výmluva. Tu vám nikdo neuvěří.

SPRÁVNÝ ČAS

Ne vždy je na omluvu vhodný čas. Neomlouvejte se v situaci, kdy jste nechybovali. Nedostalo se vám potřebných informací? Tak se zeptejte bez zbytečných omluv. Také načasování omluvy je dobré vzít v úvahu. Někdy je lepší posečkat, až obě strany (vy i váš protějšek) vychladnou, zamyslí se nad situací a v klidu si vše urovnají. Raději počkejte a dobře se připravte. Zároveň ale omluvu neodkládejte. Omluvte se co nejdříve to je možné. Zároveň požádejte o zpětnou vazbu. Pamatujte, že protistrana omluvu nemusí přijmout. I na to se musíte připravit. 

ŽÁDNÉ EXTRÉMY

Jen pozor, jak často a jak hodně se omlouváte. Všeho moc škodí. Když to přeháníme, shazujeme sami sebe i sílu omluvy. V žádném případě nepoužívejte omluvu jako manipulaci, abyste dotyčného dostali tam, kam chcete. A nevynucujte si okamžitou odpověď.