Prostředí, ve kterém žijeme, pracujeme a trávíme svůj čas má velký vliv na kvalitu našeho života, naše zdraví, celkovou sílu, odolnost i délku našeho života. Proto není příliš dobré, abychom své prostředí brali na lehkou váhu. Mnoho lidí si tento silný vliv vůbec neuvědomuje.

Škola Feng Ren Shui vás naučí, jak vaše prostředí působí na vás a jak ovlivňuje právě vaši energii a kvalitu života. Naučíte se, jak své prostředí vybírat či proměnit tak, aby působilo ve váš prospěch a posilovalo vaši energii. Budete si také umět vytvořit to nejlepší prostředí pro dané činnosti, aby vám nevyčerpaly energii a mohli jste je úspěšně dokončit bez zbytečného úsilí.

Feng Shui není o různých „cingrlátkách“ a různých dekorativních předmětech, které vám mají přinést štěstí. Je to umění, které využívá silné přírodní zákony ve prospěch člověka. Je to učení velmi individuální, protože každý člověk je jiný a má jiné energie. Co pomáhá jednomu, může druhého vyčerpávat. Takže to první, co musíte při studiu a aplikaci učení Feng Shui znát jsou vaše osobní energie. Ty se můžete dozvědět již teď z mobilní aplikace Typologie osobnosti Feng Ren Shui, kterou si můžete stáhnout zde:

Pro Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.masterapp.personalitytypology&hl=cs

Pro iPhone:

https://apps.apple.com/cz/app/osobn%C3%AD-typologie-feng-ren-shui/id1455344899?l=cs

Víte, že vše je energie, která se projevuje v různých formách. Když znáte energii toho, co chcete ve svém životě posílit, pak pomocí Feng Shui můžete tuto energii ve svém životě posilovat. Víme např. že energie toku peněz je energií tzv. fáze Vody. Pokud toto víte, můžete si v životě energii Vody posílit a tím automaticky posílíte i tok peněz ve svém životě. Energie vztahu zase patří k energii fáze Země. Chcete-li posílit svůj vztah, pak ve svém životě posílíte Zemi a tak posílíte i energii svého vztahu. Stejně tak můžete posilovat jakoukoliv jinou oblast svého života.

Když umíte posilovat všechny oblasti svého života, budete si také umět vytvořit svojí životní rovnováhu, která je velmi důležitá pro sílu vaší energie, pevné zdraví a celkovou odolnost.

Po studiu Školy Feng Ren Shui budete umět toto umění aplikovat ve svém každodenním životě. Vše se vám tak v životě zjednoduší. Nastavíte si energie podle konkrétní potřeby a nebudete muset vyvíjet zbytečné úsilí a nic vás nebude vyčerpávat a uchováte si svoji energii pro sebe, pro sílu vašeho organismu, zdraví a dlouhý život.

Přihlaste se ke studiu na skolafrs@gmail.com nebo na stránkách Školy Feng Ren Shui:

https://skolafengrenshui.wordpress.com/feng-ren-shui-skola/