Víme, že všechno je energie. Její síla roste tam, kde jsou k tomu příznivé podmínky. Tohoto zákona energie můžeme využít i ve svém životě. Jak s tím pracovat se učíme ve Škole Feng Ren Shui. Energie se projevuje v různých formách a tyto formy nabývají své síly a rostou, když k tomu mají ty správné podmínky.

Můžeme to vidět všude kolem sebe v přírodě na rostlinách, zvířatech i jiných organismech. Můžete to také pozorovat na tom, co se ve vašem životě děje. Váš život ovlivňují události, které vznikají právě pro to, že k tomu jsou příznivé podmínky. Tyto podmínky mohou existovat a vy se ocitnete v této oblasti, nebo vy sami tyto příznivé podmínky vytváříte.

Tento princip je využíván např. v Tradiční čínské medicíně a učení Feng Ren Shui. Pokud má nemoc příznivé podmínky, pak se v organismu člověka začne rozvíjet, sílit a tím může vítězit nad původně zdravým organismem. Je to z toho důvodu, že člověk vytvoří příznivější podmínky pro nemoc, než pro zdraví. Již Hippokratés, nejslavnější lékař starověku, říkal: „Než začnete někoho léčit, zeptejte se ho jestli se zdá věcí, kvůli kterým je nemocný.“

Pokud znáte své energie, pak víte, co jim dělá dobře a co jim naopak může škodit a tím vás vyčerpávat. Proto je velmi důležité své energie znát, abyste si v životě mohli vytvářet pro ně ty nejlepší podmínky. Tím se vašim energiím bude přirozeně dařit a budou sílit. To se pozitivně projeví na kvalitě vašeho života, pevném zdraví, velké odolnosti, výkonu a má to také vliv na délku vašeho života.

Stejné principy platí pro různé činnosti, které v životě vykonáváte. Pokud je bude dělat v příznivém prostředí a ve správném čase, budete velmi efektivní, vše vám půjde snadno, bez zbytečného úsilí a vyčerpání.

Poznejte své energie i vy a jak pro ně vytvářet ty nejlepší podmínky. Vše se dozvíte z mobilní aplikace typologie osobnosti Feng Ren Shui, kterou si můžete stáhnou – viz níže. Pokud chcete aktivně využívat umění nastavování správných podmínek pro svůj život, činnosti či podnikání, studujte Školu Feng Ren Shui. Ke studiu se můžete přihlásit na skolafrs@gmail.com nebo na odkazu viz níže.

Přihlaste se ke studiu Školy Feng Ren Shui ZDE:

https://skolafengrenshui.wordpress.com/feng-ren-shui-skola/