V tomto článku probereme, jaké výhody skýtá nasadit ChatGPT určitou roli pro lepší splnění zadaného úkolu.

ChatGPT při tvorbě odpovědí neví, čeho přesně chceme dosáhnout – spoléhá na nejpravděpodobnější výsledek. Jak popisuje Kenny Dubroff na Medium.com: “Jelikož se jedná o predikční model, pokud mu nedáte “tvar”, bude tak trochu slepě předpovídat, co bude následovat, a může vám poskytnout více zavádějících informací, než když mu zadáte konkrétní úlohu.”

Lidé vstupují do práce s povědomím o sociální roli, kterou budou plnit – např. ví, že novinář se řídí novinářským kodexem či doktor nezabíjí své pacienty. Stejně tak by měl ChatGPT zpracovat zadaný výstup s povědomím role, která by byla tomuto výstupu ekvivalentní v lidské profesi. Jinak by z toho byl zmatený a tipoval tu roli naslepo ze zadání. Jakožto lidé máme pocit, že stačí prostá věta na zadání úkolu, ale stroji, který nemá lidský pohled na svět, to nestačí. Když se bavíme o jednoduchých strojích, je nám to jasné, ale ChatGPT nás někdy nechává si myslet, že nám bude rozumět stejným způsobem, jako nám rozumí člověk. 

Kenny Dubroff v této souvislosti ukazuje na vtipnou zkušenost, kdy mu ChatGPT vymyslel název pro dětské omalovánky, v nichž se objevilo slovo “Disney”, čímž by se dostal do problému s autorskými právy. Pikantní je, že když se následně jazykového modelu zeptal, jestli tam náhodou není problém s autorskými právy, odpověděl, že ano. Čili ChatGPT v databázi má i informace, které od něj potřebujeme (jako to, že název omalovánek nesmí být pod autorskými právy), jen neví, že tyto informace chceme, aby v nastálém kontextu použil. A právě pro zlepšení kontextuální vnímavosti můžou být role ideální cestou pro zlepšení výsledků práce s ChatGPT. 

Závěrem lze říci, že programování se možná posunuje směrem od znalosti povahy samotného kódu spíše ke schopnosti využívat běžný lidský jazyk k zadávání jasných instrukcí. Tato strategie řízené konverzace, která využívá lidský jazyk jako ten programovací, má potenciál výrazně zlepšit schopnost umělé inteligence řešit problémy.