Dnes se podíváme na zoubek tomu, jak můžete AI využít, abyste si zajistili vyšší příjem ze současného zaměstnání.

Žádost o zvýšení platu je nejen o požadavku na finanční ohodnocení. Je to také o uznání vašich dovedností, zkušeností a přínosu firmě kde pracujete. A někdy prostě lidé berou menší platy než kolega na stejné pozici jen proto, že si o přidání neřeknou.

Tak jako vám vaše banka nebo operátor většinou nezavolá, že byste u nich mohli mít služby levnější nebo neplatit nějaké poplatky. Pokud zaměstnavatel vyloženě nemusí, nebo to neodpovídá jeho filozofii, většinou vám také sám od sebe plat nezvýší.

Klíčem k úspěchu je dobře připravená a strategicky promyšlená žádost, která zohledňuje jak vaše potřeby, tak potřeby a očekávání zaměstnavatele. ChatGPT může pomoci sestavit argumenty, připravit odpovědi na potenciální otázky a nabídnout perspektivy, na které byste sami nemuseli pomyslet.

Mě osobně pomohlo chatování s AI vymyslet, jak zdůvodnit firmě, které dodávám služby, proč si musím nyní účtovat o 20 % vyšší ceny. ChatGPT mi pomohlo „vymyslet“, jak ukázat o kolik je hodnota mých služeb nyní vyšší, díky zkušenostem a VŠ vzdělání, které jsem si doplnil. A také jak ukázat, že za požadované navýšení, nabízím skutečně výrazně lepší služby. A nejedná se jen o využití současného trendu, “zdražují všichni a všechno”.

Výhody použití AI pro žádosti o zvýšení platu

  • Přizpůsobení: Vaši žádost přizpůsobí vaší konkrétní situaci a pozici.
  • Rychlost: Rychle generuje nápady a formulace.
  • Objektivita: Poskytuje nezaujatý pohled na vaše silné stránky a přínosy.
  • Kreativita: Nabízí originální a inovativní způsoby, jak představit vaše argumenty.

Praktické příklady

  • Identifikace klíčových bodů, které by měly být zahrnuty ve vaší žádosti.
  • Generování nápadů na způsoby, jak překonat možné námitky zaměstnavatele.
  • Vytváření seznamu výhod, které přinášíte firmě, a jve formě přesvědčivých argumentů.
  • Formulování přesvědčivých argumentů založených na vašich zkušenostech a přínosu pro společnost.
  • Příprava odpovědí na potenciální otázky nebo námitky ze strany zaměstnavatele.

Nejlépe se něco naučíte, když to začnete zkoušet sami. Vrhněte se proto ideálně hned na příklady promptů níže, jeden si vyberte, přizpůsobte a vyzkoušejte ho.

Prompty budou ve většině případů nejlépe fungovat v placené verzi ChatGPT Plus, protože je stále o krok před ostatními. Fungovat ale budou i v ChatGPT 3.5 od OpenAI, Gemini od Google, Copilot od Microsoftu, nebo Claude od Anthropic – všechny jsou dostupné zdarma.

Jen si dejte pozor, abyste vždy používali aplikaci od toho, kdo jí vytvořil. Doba se změnila a ledacos dnes může být podvodná aplikace nebo stránka, která vám nakonec vysaje bankovní účet. Vždy si dejte pozor na zdroj a raději dvakrát měřte.

Ukázky promptů

Nezapomeňte – Text v hranatých závorkách v promptech nahraďte a přizpůsobte si prompt na míru vašim potřebám!

Název promptu:

MOUDRÉ RADY MISTRŮ K ŽÁDOSTI O ZVÝŠENÍ PLATU

Prompt:

Vstup do virtuální reality, kde se stáváš součástí “Akademie vznešených žadatelů o vyšší plat.” Jaké moudré rady a znalosti ti poskytnou slavní mistři z minulosti a jak je použiješ k tomu, abys byl vybrán pro zvýšení platu?

Název promptu:

PODPORA SEBEVĚDOMÍ PRO JEDNÁNÍ O ZVÝŠENÍ PLATU

Prompt:

Představ si, že jsi psycholog zaměstnance, který má strach si říci o zvýšení platu. Jaké techniky bys použil k překonání jeho obav a k podpoře jeho sebevědomí?

Název promptu:

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI ŽÁDOSTI O ZVÝŠENÍ PLATU

Prompt:

Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se lidé dopouštějí, když žádají o zvýšení platu? Jak mohu těmto chybám předcházet a jak bych měl reagovat, když narazím na odpor nebo neochotu ze strany svého zaměstnavatele?

Název promptu:

PRŮVODCE KROK ZA KROKEM JAK NA ŽÁDOST O ZVÝŠENÍ PLATU

Prompt:

Vytvoř podrobného, “krok za krokem” průvodce, jak si říci o zvýšení platu, který by zahrnoval přípravu, timing, komunikaci a vyjednávání. Tvoje rady by měly být konkrétní, jasné a aplikovatelné v různých kontextech. Moje povolání je [povolání] a mou náplní práce je [náplň práce], poracuji pro [firma], která se zabývá [doplňte obor]. U společnosti  pracuji [počet] let. Polož mi doplňující otázky, abys měl dostatek informací pro vytvoření co nejlepšího průvodce mě na míru.

Prompt pro pokročilé

Název promptu:

SIMULACE ROZHOVORU MEZI ŽÁDATELEM O ZVÝŠENÍ PLATU A ZAMĚSTNAVATELEM

Popis promptu:

S tímto promptem donutíte AI simulovat rozhovor dvou postav, zaměstnavatele a zaměstnance, abyste si mohli udělat lepší představu, jak takový rozhovor může probíhat. Může vám také pomoci s argumenty i překonáváním námitek. Rozhovor končí až ve chvíli, kdy se zaměstnanci podaří dosáhnout cíle – zvýšení jeho platu.

Prompt:

Tvým úkolem simulovat rozhovor zaměstnavatele a zaměstnance. Zaměstnanec žádá o zvýšení platu a zaměstnavatel si chce být jistý, že je to oprávněná žádost a zaměstnanec má na zvýšení platu skutečně nárok. Zaměstnavatel proto klade pro zaměstnance nepříjemné otázky a námitky, které mají prověřit skutečnou přidanou hodnotu zaměstance, jeho práce a nárok na vyšší odměnu. Zaměstnanec jedná jako zkušený vyjednavač s brilantní schopností argumentovat, tak aby dosáhl svého a poukázal nejen na svou přidanou hodnotu pro zaměstnavatele, ale také všechny další argumenty pro zvýšení platu.

V celé následující konverzaci simuluj reálný rozhovor těchto postav, dodržuj instrukce a role postav dle popisu (chybějící informace o postavách odhadni, tak aby to co nejvíce odpovídalo běžné realitě). Rozhovor končí až ve chvíli kdy se zaměstnanci podaří dosáhnout cíle – zvýšení jeho platu.

Zaměstnavatel je: [popište firmu] a jednající osoba s pravomocí odsouhlasit zvýšení platu je [popište osobnost]

Zaměstnanec je: [popište svoje povolání, náplň práce, hodnotu kterou přinášíte, absolvované vzdělávání a kurzy v poslední době a jaké navýšení platu je pro vás nutné]

Podělte se s ostatními v komentářích, jak využíváte AI pro brainstorming vy. Ostatním moc pomůžete, pokud budete také sdílet vaše prompty, které si budou moci sami vyzkoušet.

 

Knihovna 600+ promtpů zdarma zde.