V neustále se vyvíjejícím prostředí chatbotů s umělou inteligencí se jako soupeř objevuje Bing Chat od společnosti Microsoft, který slibuje vyšší schopnosti ve srovnání se zavedeným ChatGPT. 

Obecný přehled

Jak Bing Chat, tak ChatGPT využívají sílu jazykových modelů OpenAI, nicméně Bing Chat je o krok vpřed, protože využívá pokročilejší GPT-4. Níže jsou uvedeny hlavní rozdíly. 

Bing Chat je integrován do prohlížeče Microsoft Edge a poskytuje uživatelům jednotný a bezproblémový zážitek z vyhledávání. Bing Chat je pohodlně umístěn na postranním panelu prohlížeče Microsoft Edge. Dokáže provádět vyhledávání na webu, nabízí odkazy a doporučení přímo v rozhraní chatu. Bing Chat nabízí kartu Insights, která poskytuje další informace o webové stránce, včetně otázek a odpovědí, klíčových bodů, témat stránky a souvisejících článků.

ChatGPT je naproti tomu samostatná webová stránka. Může sice využívat funkci procházení webu poháněnou službou Microsoft Bing, ale ta je k dispozici výhradně uživatelům služeb Plus a Enterprise. To platí i pro DALL-E na generování obrázků, který je k dispozici pouze pro předplatné, což není případ Bing Chatu.  

Limity používání

Uživatelé služby Bing Chat se mohou zapojit do 30 konverzací v jedné relaci a do 300 celkových konverzací za den, zatímco ChatGPT nabízí neomezený počet konverzací za den; předplatitelé služby ChatGPT Plus však obdrží pouze 30 zpráv od GPT-4 každé tři hodiny.

Přizpůsobení

ChatGPT vyžaduje specifické výzvy a bez podrobných pokynů může poskytovat neurčitý výstup. Může se však pochlubit rozmanitou škálou pluginů, včetně výkonné integrace Zapier, což usnadňuje širší spektrum případů použití. Přestože BingChat Nabízí připravené možnosti, které uživatelům umožňují nastavit tón, formát a délku konkrétního výstupu. Má k dispozici jen omezené množství pluginů. 

Závěr

Zdá se, že Bing Chat je lepší téměř ve všech kategoriích, protože poskytuje zdarma služby, které jsou u ChatGPT dostupné pouze uživatelům služby ChatGPT Plus. ChatGPT je na druhou stranu uzavřenější systém, který může být užitečný při požadavku na konkrétní úkol bez potřeby webových rozhraní a pluginů. Díky tomu se s ním může snadněji pracovat. 

Plus. ChatGPT je na druhou stranu uzavřenější systém, který může být užitečný při požadavku na konkrétní úkol bez potřeby webových rozhraní a pluginů. Díky tomu se s ním může snadněji pracovat. 

https://zapier.com/blog/chatgpt-vs-bard/
https://www.nngroup.com/articles/ai-bot-comparison/