Internetový kanál YouTube před pár měsíci odstranil rozhovor kanadského profesora psychologie na Torontské univerzitě, Jordana Petersona, s kandidátem na amerického prezidenta, J. F. Kennedym jr. Důvodem této cenzury bylo prý sdělení Kennedyho, že určité široce používané chemikálie „mohou způsobit genderovou dysforii“. Genderová dysforie velmi zjednodušeně znamená, že člověk s mužským tělem se cítí být ženou a naopak.

„Děti se dnes koupou v koktejlu toxických chemikálií a spousta z nich jsou endokrinní disruptory. Jako například syntetický herbicid atrazin, který se nachází v pitné vodě,“ říká v rozhovoru J. F. Kennedy jr. a přičítá genderovou dysforii kromě jiného i právě hojnému výskytu atrazinu a dalších endokrinních disruptorů.

Ve Spojených státech se atrazin celkem běžné používá v zemědělství. V Evropské unii byl herbicid atrazin zakázán rozhodnutím Evropské komise z 10. března 2004 pod číslem 2004/248/EC.

Mezi endokrinní disruptory patří i Roundup

Mezi endokrinní disruptory dle prováděných výzkumů patří různé pesticidy a herbicidy využívané v zemědělství.

Endokrinní disruptory jsou chemické látky, které podle mnoha odborníků narušují fungování soustavy žláz s vnitřní sekrecí, takzvaného endokrinního systému. Ten se skládá ze šišinky, štítné žlázy, nadledvinky, slinivky břišní a pohlavních orgánů.

Mezi endokrinní disruptory dle prováděných výzkumů patří různé pesticidy a herbicidy, paliva, průmyslové chemikálie, zbytky léčiv a plastů. Americká vládní agentura pro ochranu životního prostředí v roce 2019 zjistila, že až osmnáct set dnes používaných chemikálií mohou být endokrinními disruptory.

Patří sem i u nás hojně aplikovaný herbicid Roundup, jehož se v České republice podle Vladimíra Smutného z Mendelovy univerzity v Brně spotřebuje kolem sedm set padesát tun ročně.

Tento herbicid s účinnou látkou glyfosát byl v roce 2015 Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny označen za „pravděpodobně karcinogenní“.

Podle deseti klíčových charakteristik pro endokrinní disruptory stanovených americkým Národním institutem zdraví NIH v roce 2019 patří glyfosát také i mezi tyto disruptory. Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA přesto v roce 2022 prodloužil jeho používání.

Kennedyho přirovnání ke změně pohlaví u samčích žab

Robert F. Kennedy mladší v Los Angeles v Kalifornii 6. února 2023. (York Du / The Epoch Times)

J. F. Kennedy ukončil rozhovor nad možnými příčinami genderové dysforie tímto příkladem: „Když v laboratoři dáte do nádržky s atrazinem žáby, chemicky je vykastrujete. Násilně je feminizujete. A deset procent žab mužského pohlaví začnou produkovat životaschopná vajíčka. Jestli se to může přihodit žábám, proč ne lidem. Existuje mnoho důkazů, že to takhle může fungovat i u lidí.“

J. F. Kennedy Jr. obdržel v médiích za tato slova výsměch a kritiku. Byly ale tato kritika a odstranění videa z kanálu YouTube oprávněné? Vždyť prezidentský kandidát jen citoval výsledky recenzované studie týmu výzkumníků kalifornské univerzity v Berkeley z roku 2010.

V tomto experimentu u čtyř ze čtyřiceti samčích žab se začaly vyvíjet orgány žabích samiček. A dvě z těchto původně samčích žab začaly opravdu produkovat životaschopná vajíčka.

Další podobný příklad, tentokrát u feminizace ryb, byl zjištěn ve dvou kanadských řekách jižně od Calgary. Výzkumníci z univerzity v Calgary ve studii z roku 2010 zjistili, že chemikálie v kontaminovaných řekách změnily pohlaví ryb.

„Když jsou živočichové v raném stádiu jejich vývoje vystavené určitým chemikáliím, ty mohou ovlivnit jejich sexuální vývoj a změnit například samčí rybu na samičí,“ řekl profesor Hamid Habibi.

Ale jak je to s Kennedyho prohlášením, že „existuje mnoho důkazů, že to takhle může fungovat i u lidí“?

Působení endokrinních disruptorů na člověka

Některé výzkumy potvrzují, že endokrinní disruptory mají alarmující vliv i na pohlavní orgány a sexuální chování člověka, a právě o nich pojednáme níže.

Tým šestnácti odborníků z pěti západních zemí o problematice hovoří v článku publikovaném v roce 2019 pod názvem Konsensus ke klíčovým charakteristikám endokrinních disruptorů v žurnálu Nature reviews. A demonstruje na desítkách studií, že stejně jako u zvířat, tak i u lidí byly zjištěny změny v reproduktivním a sexuálním vývoji.

Odborníci například u lidí identifikovali sníženou plodnost, abnormalitu mužského a ženského reprodukčního ústrojí, změnu hladin hormonů, neurologické problémy, předčasnou pubertu, poruchy imunitních funkcí a menstruační problémy. Především kojenci jsou vystaveni velkému riziku účinků endokrinních disruptorůpřítomných v mateřském mléce.

Mohly by být tedy i endokrinní disruptory jednou z příčin genderové dysforie?

Disruptory, homosexualita a lesbismus

V odborné literatuře jsme nenašli studii, která by potvrzovala kauzalitu mezi endokrinními disruptory a genderovou dysforií. Nicméně, pokud odborníci z Endokrinní společnosti na výzkumech demonstrují výše uvedené pohlavní a hormonální poruchy, například u žen menstruační a ovulační problémy, nebo hypospadii (rozštěp močové trubice na spodní straně penisu) či malá varlata u mužů (zdroj: tab č. 1), je zřejmé, že endokrinní disruptory mohou způsobit nejen vrozené vady, ale i další vývojové sexuální poruchy.

Podle britského profesora biopsychologie, Nigela Barbera „výzkumníci pomalu uznávají, že i přes omezené důkazy, chemické prostředí, ve kterém žijeme, může být jednou z příčin genderové dysforie”. Svoji teorii popisuje na stránkách internetového časopisu Psychology Today (zdroj).