Umění Feng Shui Školy Feng Ren Shui je velmi staré a odhaduje se, že se praktikuje již více než pět tisíc let (některé zdroje tvrdí, že i déle). Zpočátku Mistři Feng Shui sloužili hlavně císaři, aby ho udržovali v té nejlepší kondici, ve zdraví a starali se o jeho dlouhověkost. Měli zajistit, aby mohl císař úspěšně vládnout a naplnit tak to, čemu se říkalo „mandát Nebes“. Každý den vypočítávali kvalitu energie a určovali jeho program, místa, kde se má pohybovat, co má jíst, s kým se má stýkat, kdy má vykonávat dané činnosti.

To, že Feng Shui je stále aktuální a praktikuje se i v dnešní moderní době značí, že lidem skutečně pomáhá. Je založeno na stejných principech jako Tradiční čínská medicína, cvičení jako Gi Gong, bojová umění Kung Fu apod. Díky jeho využívání si může člověk udržovat stále silnou a zdravou energii a to velmi přirozeným způsobem. Feng Shui totiž vychází z přírodních zákonů (není to systém „vymyšlený“ člověkem jako jiná učení či náboženství). Pracuje s tzv. životadárnou energií Qi (čchi), která je přítomna právě v přírodě a udržuje vše při životě. Pokud je Qi silná a zdravá, pak z ní můžete tuto sílu čerpat i vy. Proto mistři Feng Shui tak zdůrazňovali, aby lidé chodili pouze na taková místa, kde je silná a zdravá Qi, aby z ní mohli čerpat svoji sílu a zdraví.

Energie místa je tak velmi důležitá pro kvalitu vašeho života. Proto Feng Shui využívá mnoho nástrojů, jak hodnotit kvalitu Qi daného místa (krajiny, pozemku, domu, bytu, interiéru, každé místnosti). Díky znalostem přírodních zákonů umí Feng Shui vytvořit takové prostředí pro člověka, aby se mu tam opravdu dařilo a posilovalo jeho energii. Takové místo podporuje nejen zdraví člověka, ale dodává mu energii a sílu potřebnou pro vykonávání různých činností. Proto Feng Shui využívají i různé firmy pro uspořádání svých firemních prostor.

Energie místa je však závislá na vlivu energie času. Vše se v čase mění, tedy i prostor i člověk. Pokud tedy chcete využít umění Feng Shui pro sílu své energie a své zdraví, je důležité znát i fungování energie času. Víte, že žijete v tzv. časo-prostoru. Neustále jste na daném místě v daný čas. Proto se také říká: být ve správný čas na správném místě. A právě ve výběru správného času i místa vám Feng Shui pomůže.

Nic z toho ale nebude dobře fungovat, pokud nebudete znát své vlastní energie – tedy energie člověka. Každý člověk je jiný, i vy jste jedineční. Proto daný prostor i čas bude na vás působit jinak než na jiné lidi. Výběr vhodného času a místa tak musí vycházet z vaší osobní energie. Je tak velmi důležité, abyste znali svojí osobní typologii. K tomuto účelu Škola Feng Ren Shui využívá typologii člověka. Ta velmi přesně určí energie každého člověka – jeho silné i slabé stránky, jeho přirozený talent a celkový životní potenciál. Dá vám také návod, jak svoji energii posilovat, jak talent rozvíjet a naplnit svůj životní potenciál, naplnit smysl svého života. Díky této typologii také poznáte energie jiných lidí. Můžete tak dokonale poznat všechny lidi ve svém životě a zjistit, jestli vás vyčerpávají či nabíjejí energií a jestli si je máte v životě udržet, nebo je raději ze svého života vyloučit. Škola FRS pro vás vytvořila mobilní aplikaci typologie osobnosti, kterou si můžete stáhnout ZDE:

Pro Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.masterapp.personalitytypology&hl=cs

Pro iPhone:

https://apps.apple.com/cz/app/osobn%C3%AD-typologie-feng-ren-shui/id1455344899?l=cs

Feng Shui vám tak velmi přesně ukáže, jak vaše prostředí (místo, čas a lidé ve vašem životě) ovlivňují vás i vaši energii a to jak pozitivně, tak i negativně. Dané prostředí může vaši energii nabíjet, ale také velmi vyčerpávat.

Pokud je vaše prostředí správně nastaveno (správné místo, správný čas a správní lidé ve vašem životě), budete mít dostatek silné energie pro naplnění svého potenciálu a prosperitu ve všech oblastech života (životní cesta, povolání/podnikání, vztahy, rodina atd.).

Umění Feng Shui využívají velmi úspěšní podnikatelé, manažeři velkých společností, umělci i vlivní lidé. Mohou tak čerpat energii pro své snažení dosáhnout svých cílů, pevné zdraví i dlouhověkost. Feng Shui je velmi silným posilovačem vaší energie. Díky učení Školy Feng Ren Shui tak můžete žít život bez nadměrného úsilí a vyčerpání své vlastní energie.

Naučte se i vy využívat sílu učení Školy Feng Ren Shui i vy. Přihlaste se ke studiu Školy FRS, která přijímá nové studenty a začíná s výukou 30.9. 2023.

Vše o Škole Feng Ren Shui a studiu se dozvíte ZDE:

https://skolafengrenshui.wordpress.com/feng-ren-shui-skola/