V dnešním světě se velmi často zdůrazňují neomezené možnosti lidí. Říká se: můžeš být čím chceš. Ale to vůbec není pravda, stejně tak, jako kůň nemůže být slonem a slon nemůže být rybou. Vše v přírodě je stvořeno s daným předpokladem – tedy vymezením svého potenciálů. Takže i vy jste se narodili s daným talentem, silnými stránkami a tím také svým daným potenciálem. Úkolem je pak svůj talent a silné stránky znát, vytvořit si ty nejlepší podmínky pro jejich budování a rozvoj a tím dosáhnout maximální naplnění svého životního potenciálu, svého smyslu života.

I vy jste se narodili s danými předpoklady, které určují váš životní potenciál. Tyto předpoklady jsou vám dány přirozeným talentem a silnými stránkami. K tomu vám byly také dány do vínku potřebné energie, které máte v dané oblasti využívat. Pokud budete v životě tyto energie využívat ke svým činnostem a naplnění svého potenciálu, nebudete tak brát energii svému organismu a ten bude silný, zdravý a odolný.

V učení Feng Ren Shui se učíme využívat potenciál pomocí energií tzv. tří pokladů: Nebesa, Země a Člověk. Energie Nebes je neomezená a tím nám ukazuje neomezené možnosti v životě. Symbolem této energie je kruh.

Země nám ukazuje hranice našich možností – nejširší hranicí našeho života je naše planeta – Země. Energie země nám tak ukazuje dané vymezení pro náš život. V užším slova smyslu nám tak říká, že člověk má ve svém životě dané hranice, vymezení, které má respektovat a svůj život naplnit v rámci těchto hranic. Jakmile hranice překročí, bude ho to vyčerpávat a oslabovat. Jinými slovy: vezme si na sebe daleko víc, než sám unese a pod tou tíhou se zhroutí. Proto také užíváme rčení: vše má své meze. V učení Feng Ren Shui tak platí zákon vymezení nebo omezení. Říká nám, že když nerespektujeme své vymezení, začne nás to omezovat, vyčerpávat. Symbolem Země je zde čtverec.

Energie Člověka nám pak ukazuje, jak se má daný člověk ve svém vymezení (ve svých hranicích) chovat, co má dělat, aby svůj potenciál v rámci vymezení opravdu naplnil. Když totiž nenaplníme svůj potenciál, tak je to pro nás stejně vyčerpávající, jako když překročíme své hranice. Pocit nenaplnění přináší do života nerovnováhu, nepohodu, pocit marnosti, frustrace a podobně, což oslabuje energii člověka (máme pocit, že máme na víc, ale není nám to umožňeno). Symbolem Člověka je v tomto případě bod ve středu.

Proč právě ve středu? Je to z toho důvodu, že nejsilnější energie máme v rovnováze a pokud máme vše v rovnováze, pak jsme ve středu svého života. Je to podobné, jako bublinka vzduchu na vodováze. Pokud je vodováha v rovině, bublinka je ve středu. Pokud vodováhu vychýlíte, bublinka se posune na pravou či levou stranu a to nám značí, že je něco špatně a musíme to napravit a uvést vše opět do rovnováhy.

Svůj potenciál objevíte pomocí typologie osobnosti Feng Ren Shui a pomocí studia Školy Feng Ren Shui se naučíte vytvářet si ty nejlepší podmínky ve svém životě právě pro naplnění svého potenciálu. Do Školy FRS se můžete přihlásit viz níže.

Typologii Feng Ren Shui si můžete stáhnout jako mobilní aplikaci ZDE:

Pro Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.masterapp.personalitytypology&hl=cs

Pro iPhone:

https://apps.apple.com/cz/app/osobn%C3%AD-typologie-feng-ren-shui/id1455344899?l=cs

STUDUJTE I VY ŠKOLU FENG REN SHUI: přihlásit se můžete zde: https://skolafengrenshui.wordpress.com/feng-ren-shui-skola/