Pouhým okem neviditelné částice plastů, takzvané mikroplasty (částice v milióntinách metru) jsou podle studií zveřejněných v britských BBC všude kolem nás, na vzdálených ostrovech, v mořích, potravinách, ovzduší či v pitné vodě. Podle výzkumu čínských vědců se mikroplasty nachází dokonce i v mracích. A podle nových studií se dostávají i do podpovrchových vod či lidských těl. Tento problém začali zkoumat i odborníci u nás.

Důlní vody

Vědci z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) objevili mikroplasty v důlních vodách, a to 700 metrů pod zemským povrchem.

„Naše výsledky potvrzují, že mikroplasty jsou součástí nejen prostých podzemních vod, ale i vod z hlubinných dolů. Jejich výskyt je v případě důlních vod z takové hloubky překvapivě výrazný, navíc srovnatelný s počtem částic mikroplastů nalezených ve vzorcích vod z hloubky zhruba pěti metrů, kde je pravděpodobnost kontaminace mikroplasty jistě vyšší,“ uvedla Kateřina Brožová, členka výzkumného týmu.

Ve vodě ostravští vědci identifikovali například polyetylentereftalát, známý pod označením PET. Dále také polyester či polypropylen.

Mikroplasty však začínají pronikat i do lidského těla. Dokonce do placent žen, jak ukázala další studie ostravských odborníků.

Mikroplasty v placentě i plodové vodě

Vědci z VŠB-TUO se spojili s lékaři Fakultní nemocnice Ostrava a ve společném výzkumu potvrdili přítomnost mikroplastů v plodové vodě či placentě u devíti z deseti zkoumaných žen. Šlo o vzorky placent žen, jejichž těhotenství komplikoval předčasný odtok plodové vody.

Výzkumníci zjistili, že množství těchto částic bylo větší v placentě než v plodové vodě. Nejčastěji identifikovaným materiálem byl polyetylen.

„Mám radost z výzkumu jako takového, že se povedlo publikovat (výsledky výzkumu) ve velmi prestižním časopise a dosáhnout velmi prestižního vědeckého výstupu. Na druhé straně z toho, co jsme našli, radost nemám. Existují různé experimentální výzkumy a ví se, že třeba u myší přítomnost mikroplastů vedla k poruše funkce placenty, rodily se menší plody a mělo to vliv i na předčasný porod. Teď je nutné ověřit, zdali se toto potvrdí i u lidí,“ cituje Ondřeje Šimetku z ostravské nemocnice ČT24.

Šimetka odkazoval na studii, která zjistila, že mikroplasty v placentách myší mohou vést ke snížení velikosti jejich plodu o 12 %. Další studie na myších ukázala, že mikroplasty jsou schopné narušit i jejich imunitní systém s negativním dopadem na samotné těhotenství. Obecně mohou mikroplasty v lidském těle způsobit různé druhy zanícení, metabolické poruchy či oxidační stres.

Výzkum ostravského týmu byl publikován v prosinci 2023 ve vědeckém časopise Chemosphere. A podle Šimetky šlo o první výzkum na světě, který se zaměřil na mikroplasty v plodové vodě. Přítomnost těchto materiálů v placentě již před několika lety zjistili vědci v Itálii a na Havaji.

Italští vědci identifikovali v placentách žen dvanáct různých druhů mikroplastů

V roce 2020 zjistil italský tým složený z lékařů a univerzitních profesorů mikroplasty ve čtyřech ze šesti placent žen darovaných po porodu. V těchto placentách identifikovali částice mikroplastů ve velikosti 5 až 10 μm. Pro představu například bakterie Escherichia coli (vyskytující se ve střevní mikroflóře) dosahuje délky 2–3 μm.

„Je to, jako by se vám narodilo dítě-kyborg: už není složené jen z lidských buněk, ale ze směsice biologického a anorganického materiálu. Matky byly v šoku,“ popsal objev šéf výzkumného týmu Antonio Ragusa.

Na Havaji vědci zjistili mikroplasty v placentách žen již v roce 2006. A podle jejich zjištění se problém postupně zhoršuje.

Nárůst výskytu mikroplastů v placentách žen na Havaji

Výzkumníci na Havajské univerzitě v roce 2006 zjistili, že šest z desíti placent obsahovaly mikroplasty. V roce 2013 našli výzkumníci mikroplasty již v devíti placentách. A v roce 2021 pak ve všech deseti analyzovaných placentách.

Kromě toho vědci zjistili, že se množství mikroplastů v placentách zvýšilo během tohoto období asi o trojnásobek. Tato studie byla publikována ve vědeckém časopise Environment International v říjnu 2023.

Ačkoliv jsou tyto studie alarmující, existuje několik možností, jak snížit množství mikroplastů alespoň v pitné vodě

Jedním je používání sofistikovanějších vodních filtrů, jejichž membrány jsou schopny zadržet už i částice o velikosti 5 μm.

Dále pak čínští vědci zjistili, že pokud necháte vodu vařit po dobu pěti minut, je možné zredukovat mikroplasty u tvrdé vody až o 90 % a u měkké vody asi o 25 %.