VYUŽÍVEJTE SÍLU FENG SHUI I VY VE SVÉM ŽIVOTĚ.

Co nám Feng Shui radí v září:

Je tu srpen a s ním přicházejí stále silnější energie Kovu a vládne nám pečlivý a pracovitý Kohout. Energie září nám dávají ty nejlepší podmínky na opravdu soustředěnou práci. Je to nejlepší období pro práci s detaily, které Kohout umí velmi dobře zpracovat.

Abychom ale opravdu uměli co nejlépe využít přednosti Kohouta, měli jsme se v srpnu za vlády Opice soustředit na to, jak co nejlépe zúročit letošní úrodu a jak ji zpracovat. Pokud v tom opravdu díky Opici máme jasno, můžeme využít energie Kohouta a s chutí se pustit do práce. I když v září vládnou více jinové energie – jinový Kov, neměli bychom zahálet. Proč tomu tak je, když je silný Jin? Ze Školy Feng Ren Shui víme, že Jin není jen „pasivní“ energie, ale je to energie RE-AKTIVNÍ. Takže i zde má vládnout aktivita. Ale jde o aktivitu, která je reakcí na impulzy Jangu. A právě tyto impulzy nám měla v srpnu dát Opice, která nám měla jasně říct CO (co = Jang) máme dělat. A nyní je na Kohoutovi JAK (jak = Jin) dosáhnout toho, co nám Opice vymyslela.

Jinová energie je pomalejší než jangová, což nám v září říká, že není kam spěchat. Naopak máme co nejvíce využít času k tomu, abychom vše pečlivě uvážili, pečlivě zpracovali a věnovali pozornost každému detailu. A to chce čas, ne rychlý postup vpřed.

Díky soustředěné práci a zpracování toho, čeho chceme dosáhnout, můžeme docílit opravdu velmi dobré výsledky. Jak se říká: úspěch je v detailu.

Kohout navíc přináší energii Gua 7, což je energie budoucnosti a tvoření. Můžeme tedy říci i „tvoření budoucnosti“. Takže tím, jak zpracujeme výsledky letošního snažení, ovlivňujeme i naši budoucnost. Takže bychom si měli dát opravdu záležet. V tom nám Kohout pomůže.