V září tohoto roku se plánuje spustit motivační dotační program, který má podpořit české domácnosti. Tento program bude prováděn Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR. Jeho hlavním cílem je urychlit renovace energeticky nevyhovujících rodinných domů a přispět k obnově současného bytového fondu. Úspěšní žadatelé, kteří splní požadavky, získají od ledna 2024 možnost čerpat výhodný úvěr od stavebních spořitelen. Financování dotací je zajištěno z Modernizačního fondu, jehož zdrojem jsou prostředky z Evropské unie. Celková částka, která je připravena pro dotace z programu Nové zelené úsporám, činí 55 miliard korun.

„Podle údajů Českého statistického úřadu je v Česku zhruba 17 % rodinných domů neobydlených. Jedná se o statisíce domů, které by mohly dál sloužit svému účelu. Chceme využít stávající zástavbu a zabránit tomu, aby se obce rozšiřovaly do volné krajiny a aby se kvůli bytovým potřebám zabírala další a další zemědělská půda,“ uvádí ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a pokračuje: „Zároveň nabídneme mladým rodinám, které nejvíce pociťují důsledky vysokých životních nákladů a nízké dostupnosti hypotéčních úvěrů, možnost zajistit si vlastní důstojné a současně úsporné bydlení, a to bez ohledu na to, zda si starší nemovitost koupí, nebo získají v rámci rodiny.“

Rozšířený dotační program s názvem “Opravme dům jako babička” bude dostupný pro všechny zájemce, kteří vlastní rodinný nebo rekreační dům a splňují kritéria pro optimální izolaci současného objektu nebo stavbu nového domu s požadovanými parametry na místě původního zbouraného domu. Jeho hlavním cílem je urychlit tempo renovací starších domů, poskytnout finanční podporu pro počáteční investici a zjednodušit mladým domácnostem cestu k energeticky úspornému bydlení.

Výhodou programu bude možnost čerpat finanční prostředky předem. Příjemci dotace zároveň budou moci od příštího roku na pobočkách stavebních spořitelen požádat o zvýhodněný úvěr, který pokryje rozdíl mezi způsobilými výdaji a vyplacenou dotací, a to bez nutnosti zástavy nemovitosti. „Úrok se bude pohybovat mezi třemi až čtyřmi procenty, záležet bude na aktuálním úrokovém prostředí a nastavení jednotlivých stavebních spořitelen,“ popsal ministr Petr Hladík.

„Nejčastější překážkou renovací starších domů bývá nedostatek vlastních zdrojů na pokrytí rozdílu mezi dotací a celkovými náklady, včetně předfinancování. Dotace poskytnutá zálohově zároveň sníží potřebu na výši úvěru, a tím se stane zvýhodněný úvěr dostupnější pro více domácností,“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky a pokračuje: „Komplexní zateplení významně sníží náklady na vytápění a ušetřené prostředky pak žadatelům pomůžou v následujících letech úvěr bez větších obtíží splatit.“

Zájemci o dotaci z programu „Oprav dům po babičce“ se mohou už dnes obracet se svými dotazy na krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR, případně využít kontaktní formulář na webu novazelenausporam.cz.