ChatGPT se stal v poslední době masivně používaným nástrojem pro ulehčení administrativní práce, psaní článků či mailingu. Stále však má jistá omezení, která omezují jeho potenciál. Jedná-li se o citlivější či kontroverzní téma, ChatGPT na něj odmítne odpovědět. Také nesmí vyjadřovat vlastní názor na témata, neboť je pouze generativním nástrojem. Lidé však již vymysleli způsoby,