Načítání...

„Jen malá pozornost se historicky věnuje environmentální stránce ozbrojeného konfliktu. Přitom válečné škody na životním prostředí často přetrvávají dlouho do budoucna,“ řekl Wim Zwijnenburg z holandské organizace PAX, která se zaměřuje na environmentální dopady válek. I my si uvědomujeme důležitost dopadů válek na životní prostředí. Analyzovali jsme proto některé environmentální dopady války v Iráku (2003) a současné války

Udržitelnost se stává stále důležitějším tématem nejen v domácnostech, ale také v mnohaspolečnostech. Na podnikatelský sektor všeobecně roste tlak, aby řešil svoji ekologickou stopu.Firmy ji propagují hned z několika následujících důvodů. Firmy, které nejsou schopny přizpůsobit se stále se měnícím trendům a dalším jiným požadavkům, vbudoucnu zkrátka neuspějí. Postupně budou čelit různým výzvám jako je

Zastánci konspirační teorie chemtrails věří, že na obloze v rámci tajného programu létají desítky letadel, které do ovzduší záměrně vypouští nebezpečné chemikálie. Co kdybych vám řekl, že nejde o desítky či stovky letadel, ale že jich je na obloze denně kolem sto tisíc. Letecké stopy z komerční či vojenské dopravy totiž obsahují zplodiny plné škodlivých nanočástic,

Puč v Bolívii, Elon Musk a toxická jezera v Číně – realita „zelené“ energie Zelené formy energie mají své závažné limity, tvrdí v knize Zelené iluze americký profesor Ozzie Zehner. Mezi ty nejzávažnější patří pokračující závislost slunečních elektráren, větrných turbín, elektrických aut či biopaliv na fosilních palivech. Existují však ještě další, stejně závažné limity, o kterých se

Životní prostředí je nepostradatelným zdrojem, který nám poskytuje potřebné přírodní zdroje a podmínky pro život. Bohužel, znečištění a neudržitelné způsoby života nás všech již dlouhou dobu poškozují naši planetu. Z tohoto důvodu je důležité si uvědomit, jakým způsobem naše každodenní rozhodnutí a chování mohou životní prostředí  ovlivnit. Starost o životní prostředí není pouze povinností, ale